Onze dienstverlening

Voor het overlijden

In de loop van ons 100-jarig bestaan als uitvaartonderneming, hebben wij het taboe rond de dood zien evolueren; dood en rouw zijn nu onderwerpen die besproken kunnen én mogen worden.  Vanuit deze gedachte regelen mensen steeds vaker hun uitvaart op voorhand. Niet enkel brengt dit gemoedsrust voor henzelf, maar evenzeer worden de nabestaanden hiermee ontlast.

Een afscheid hoeft ook niet altijd triest te zijn en kan ook een ‘viering van het leven’ worden. Een weerspiegeling ervan, met ook herinneringen aan de fijne en blije momenten. Elk mensenleven is immers een verzameling van ups en downs. Dat maakt dat een viering ingetogen kan zijn, of juist met een lach en een traan als dat de wens van de overledene was.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om uw uitvaartwensen te laten optekenen.

Bij een wilsbeschikking of laatste wil regelen wij uw uitvaart geheel volgens uw wensen. Daarbij bespreken we samen de verschillende mogelijkheden, zodat u de uitvaart krijgt die u voor ogen hebt. Deze wilsbeschikking of laatste wil opmaken is kosteloos, niet-bindend en kan te allen tijde worden aangepast.

Als u meteen ook het financiële aspect van uw wilsbeschikking of laatste wil wenst te regelen kunnen wij ook hier de mogelijkheden samen bekijken.

U kan eveneens uw wilsbeschikking of laatste wil kosteloos laten registreren bij de burgerlijke stand van uw gemeente of, mits betaling, bij uw notaris.

Verder kan u ook een testament laten optekenen bij een notaris van uw keuze, waarin de wilsbeschikking of laatste wil omtrent uw overlijden kan opgenomen worden. Deze notariële akte kan diverse aspecten omvatten, maar bepaalt in hoofdzaak wat er met uw vermogen en bezittingen dient te gebeuren na uw overlijden. 

Meer info daarover kan u vinden op www.notaris.be.

Begrafenissen Ceulemans begeleidt u graag bij de voorbereiding hiervan. 

 

Bij overlijden

“Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren” (Salvator Dali) 

Vroeg of laat worden we allen geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Heel dikwijls is dit een ingrijpende gebeurtenis waarbij heel wat moet geregeld worden.

Eerst en vooral is er de administratie rond het overlijden en de regeling van de uitvaart. Yannick Ceulemans en zijn medewerkers staan u graag bij om voor uw dierbare een waardig en persoonlijk afscheid te verzorgen, geheel volgens de wensen van de overledene en van uzelf, in de vertrouwde huisstijl van Begrafenissen Ceulemans.

Wij hechten eveneens veel belang aan de laatste zorg voor de overledene. Wij doen zelf de verzorging en de opbaring. U kan dan op een mooie manier afscheid nemen in onze groetkamers, wat u kan helpen bij het aanvaardingsproces en de rouwverwerking.

Verder kan u onder de tabbladen ‘Administratie’ en ‘Nalatenschap’ meer informatie vinden over wat er moet geregeld worden nà het overlijden. Ook daarin kunnen wij u bijstaan.

 

Na de uitvaart

Nazorg bij een overlijden is voor ons net zo belangrijk als de uitvaart. Onze steun en begeleiding stoppen niet de dag van de uitvaartplechtigheid. Daarom bieden wij onze professionele ondersteuning aan, zodat u zichzelf wat kan ontzorgen.

Na een uitvaart moet er vaak heel wat geregeld worden; denk maar aan het opzeggen van een contract of aanpassingen aan een abonnement, het in kennis stellen van verschillende instanties tot bijv. het aanpassen van een chip van een huisdier.

Begrafenissen Ceulemans kan u ook hier tot steun zijn, met de nodige ervaring.
Samen met u overlopen we wie op de hoogte moet worden gesteld van het overlijden, rekening houdend met uw situatie of indien nodig kunnen wij u ook doorverwijzen naar de juiste personen, zodat u tijd en ruimte krijgt voor de rouwverwerking.

Bij elk overlijden moet de nalatenschap worden aangegeven, ook als de overledene niets nalaat.
Een nalatenschap is het geheel van goederen, tegoeden en schulden dat een persoon bij overlijden nalaat en waarop eventueel belastingen verschuldigd zijn. Deze belastingen worden successierechten of erfbelasting genoemd.

De termijn voor het indienen van de nalatenschap is afhankelijk van de plaats van overlijden.
Indien het overlijden in België heeft plaats gehad, is dit in principe 4 maanden. Te rekenen vanaf de datum van overlijden.

Wij helpen u hierbij graag op weg of indien nodig brengen wij de notaris van uw keuze op de hoogte van het overlijden. Begrafenissen Ceulemans is niet gebonden aan een bepaalde notaris.

Rouwverwerking is voor iedereen anders en is meer dan enkel intens verdrietig zijn. Er komen ook heel wat andere emoties op je af. Praten over je gevoelens met familie en goede vrienden kan zeker helpen om met een overlijden om te gaan, het langzaamaan te verwerken en het een plaats te geven.

Maar soms is dit niet voldoende en kan extra, professionele begeleiding u ten goede komen, zodat u deze weg niet alleen hoeft af te leggen. Indien gewenst kunnen wij u met een deskundige of een lotgenotengroep in contact brengen. Een goede ondersteuning en een luisterend oor zijn hier tenslotte zeker niet overbodig.

Wij doen ons uiterste best om er ook daar voor u te zijn.