Carola De Cock

Carola De Cock

weduwe van 

Jean Spiette

° 07/06/1946

† 04/03/2023