David Van Wellen

David Van Wellen

weduwnaar van 

Mariette Wesenbeek

levenspartner van Alice Van de Vel

° 10/06/1934

† 24/08/2023