Georgette De Coster

levenspartner van 

Hans Finne-Sterner

° 05/11/1929

† 28/12/2022

We nemen afscheid van Georgette in intieme kring.